Nya fakta om svensk våldtäktsstatistik kullkastar SD:s argument

Från BRÅ:s hemsida.

I Sverigedemokraternas retoriska verktygslåda har den svenska våldtäktsstatistiken haft en given plats. Att SD mycket konsekvent vill skapa en bild av att brottsligheten i Sverige ökar kraftigt på grund av den “okontrollerade invandringen” känner vi alla till. I det sammanhanget har sexualbrotten – en extra laddad fråga – kommit att tjäna som sprängstoff i SD-propagandan. Sverige ligger ju i EU-toppen när det gäller antalet anmälningar om våldtäkt.

Men nu visar en mycket seriös undersökning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) att den svenska positionen i EU “förklaras av skillnader mellan länderna när det gäller den juridiska definitionen på våldtäkt och på skillnader i sättet att föra statistik”. Detta är något som redan förts på tal flera gånger förut, men nu har BRÅ gått på djupet och konstaterar att “Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland.”

Att Sverige definierar våldtäkt annorlunda än andra länder är en starkt bidragande orsak till att vi får “fler fall”. Vi har helt enkelt en hårdare lagstiftning. “I många europeiska länder krävs till exempel våld för att brottet ska klassas som våldtäkt,” skriver BRÅ och fortsätter: “Runt 40 procent av anmälningarna om fullbordad våldtäkt mot kvinna i Sverige år 2016 inrymde inte våld.”

BRÅ påpekar också att upprepade våldtäkter som skett inom ramen för en nära relation i Sverige räknas som separata brott i statistiken. I många andra länder räknas dessa våldtäkter bara som ett brott.

“Sverige sticker heller inte ut i en europeisk undersökning över andelen kvinnor som uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt. Av totalt 27 länder i undersökningen tillhör Sverige en grupp av tio länder där den uppgivna utsattheten ligger mellan 10 och 12 procent. Det finns med andra ord litet stöd för att Sverige skulle avvika markant från andra länder i nordvästra Europa när det gäller våldtäktsnivån,” konstaterar BRÅ.

Den här undersökningen är att tungt motargument i diskussionen om våldtäkter, där Sverige (och framförallt Malmö) även utomlands i alternativa högerkretsar fått det föga smickrande epitetet the “rape capital of the world“.

Rubriken till Tobias Anderssons artikel på Breitbarts hemsida, där SD-företrädaren påstod att Sverige är “the rape capital of the western world”.

Ingrid Carlqvist, en av de mest aktiva producenterna av rasistiskt färgade fake news, har till exempel skrivit mängder av artiklar i ämnet på den antimuslimska sajten Gatestone Institute. Andra medier som har gottat sig i statistiken är amerikanska Breitbart, som startades av Donald Trumps förre rådgivare Steve Bannon. Breitbart publicerade 2016 en horribel artikel av SD:s Tobias Andersson, där han påstod att Sverige är det värsta landet i västvärlden vad gäller våldtäkter och att det beror på invandringen (läs mer om Tobias Anderssons kopplingar till Trumps propagandamaskineri här).

Och på hemmaplan har våldtäktsstatistiken varit tacksamt material för SD, inte minst för att (oftast oemotsagda) peka ut invandringen som det stora bakomliggande problemet. Just nu är partiet betydligt mer fokuserat på gängkriminalitet än våldsutsatta kvinnor, trots att vi just nu ser en alarmerande ökning av anmälningar om kvinnomisshandel. Men en enkel googlesökning resulterar i många uttalanden från SD som stödjer sig på den felaktiga bilden om att Sverige skulle utmärka sig som ett “våldtäktsland”.

2017 skrev Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson en artikel i Wall Street Journal där man pekade på den kraftiga ökningen av anmälda sexualbrott och kopplade det till invandringen. Det hela bemöttes av en lysande ledare av Evelyn Schreiber i Nerikes Allehanda: “Om problemet är antalet våldtäktsanmälningar, ska Åkesson och Karlsson veta att det finns saker som vi kan göra för att minska dem. Se bara på Egypten och Saudiarabien, som av statistiken att döma är föredömen när det kommer till att respektera kvinnors rättigheter. Men om det är antalet faktiska våldtäkter, ja själva brottet, som vi vill komma åt så ska vi nog snarare tolka statistiken som att Sverige har kommit en bra bit på väg.”

Men SD är inte intresserade av att problematisera siffrorna, eftersom det skulle störa partiets rasistiska narrativ om att våldtäkterna ökar på grund av invandringen. Sålunda stod partiledare Åkesson i fjolårets partiledardebatt och spädde på den verklighetsbeskrivning man så gärna vill hamra in i folkets medvetande:

“En stor del av den här brottsligheten – gängkriminalitet och i synnerhet sexualbrotten, våldtäkterna, är importerad brottslighet.” (Jimmie Åkesson, partiledardebatt, 2019)

Åkesson har påstått att fyra av fem utländska våldtäktsmän slipper utvisning, något som enligt en faktagranskning i Dagens Nyheter är felaktigt eftersom Åkesson inte räknat med alla de icke-folkbokförda icke-svenskar som utvisas i mycket högre grad. “Om man exkluderar dem blir bilden missvisande”, konstaterade DN.

Nu har SD fakta på bordet. Sverige är inte “the rape capital of the western world”, som Tobias Andersson uttryckt det. Är det någon som tror att partiet kommer att ändra sin retorik?