SD vinner stöd på rädslan för brott snarare än faktisk brottslighet

Ökar stödet för Sverigedemokraterna i takt med att skjutningarna blir fler? Det skulle man ju kunna tro. Men det finns, enligt ny forskning vid Göteborgs Universitet, inget tydligt samband. Istället pekar resultaten på att det är rädslan för brott, snarare än brotten i sig, som påverkar våra politiska attityder.

Anders Sundell, forskare i statsvetenskap, publicerade sin studie ”Hits close to home: Shooting and Support for the Sweden Democrats” i slutet av december. ”Ett väsentligt budskap från radikala höger- och populistiska partier är att vi inte har kontroll över våldsbrottsligheten, och att det är invandringen som orsakar den. Undersökningar bland väljare i många olika länder visar att känslan av otrygghet och att man känner sig hotad är tydliga indikatorer på att man röstar på populistiska eller invandringsfientliga partier,” skriver Sundell i sin inledning.

Men hur går det om politiker påstår att våldet ökar, även om det faktiska våldet i samhället minskar? Sundell lyfter fram Donald Trump som exempel. ”Trots att en central del av Donald Trumps budskap är att brottsligheten ökar, har våldsbrottsligheten i USA minskat under de senaste decennierna. Likväl visar undersökningar att väljarna tror att brottsligheten ökar.”

Och visst känner vi igen det mönstret även här i Sverige. Sverigedemokraternas retorik handlar i mycket hög utsträckning om brottslighet, kopplat till invandring. Sverige närmar sig i dag en trygghetskollaps där medborgarens säkerhet sakta bryts ned,” påstod Jimmie Åkesson och company i Aftonbladet i höstas. Enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) tror hela 80 procent av befolkningen att brottsligheten ökat under de senaste tre åren – trots att antalet anmälda brott per 100000 invånare minskat under samma period.

Anders Sundell har i sin undersökning kunnat slå fast att det inte är mer troligt att man stödjer SD om man upplevt skjutningar i sin omedelbara närhet, men att skjutningar “generellt” kan påverka. ”Att rädslan för brott är en konsekvent indikator på ett stöd till SD betyder inte att faktiskt brottslighet fyller samma funktion”, skriver Sundell. ”Något överraskande påverkar skjutningar varken valresultat eller väljarstöd, ej heller attityder kring kriminalitet eller invandring.”

Läs hela studien här!