När SD odlar näthat, sprider desinformation och propaganda hotas demokratin

“Näthat är i dag så omfattande att det utgör ett hot mot demokratins funktionssätt i Sverige. Vi behöver agera för att motverka digitala trakasserier, desinformation och propaganda”, skriver Carl Heath i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Heath arbetar för kommittén ‘Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet’, som kom till efter ett direktiv från regeringen 2018. I dag överlämnade Heath sitt betänkande till regeringen. Det är, i mångt och mycket, en larmrapport om sådant som de flesta av oss har bevittnat på nära håll.

“Det demokratiska samtalet sker i dag i stor utsträckning över internet och sociala medier. Det har gjort det möjligt för fler att delta och göra sina röster hörda. Men den digitala tekniken har också gjort det enklare att sprida desinformation och propaganda,” skriver Carl Heath i SvD. “Ett syfte är att försöka splittra samhällen och ställa människor mot varandra. Det handlar också om att störa våra demokratiska beslutsprocesser och vår förmåga att hantera svåra samhällsutmaningar.”

Även om Heath naturligtvis inte nämner Sverigedemokraterna i sin artikel, eller något annat parti heller för den delen, måste man lasta SD för en del av det skeende Heath beskriver. Vi har på denna hemsida och i vår Facebook-grupp flera gånger uppmärksammat att SD sprider just desinformation, bland annat om brottsligheten i landet, men också genom att påstå att man i politiken vill en sak medan man gör eller har gjort en annan, till exempel höja lärarlönerna.

Carl Heath (bild från officiell hemsida).

Heath skriver också att “den ökade användningen av sociala medier har dessutom bidragit till att näthat har blivit mer förekommande…” och att “näthatet i dag är så omfattande att det stör det demokratiska samtalet och därmed utgör ett hot mot demokratins funktionssätt i Sverige.”

Det är en oerhört alarmerande slutsats, och återigen är det omöjligt att inte se att Sverigedemokraterna här spelar en mycket stor roll. Kommentarsfälten på SD:s officiella Facebooksida är favorittillhåll för allsköns rasister och ett smörgåsbord för den som vill studera just näthat.

Anmärkningsvärt här är att SD är det enda partiet på FB som inte ingår i dialog med besökarna, enligt den mycket matnyttiga sajten Kommunikationsanalys. En mätning i augusti 2020 visar att SD gjort 5-6 inlägg per dag, men inte haft någon dialog kring innehållet. Man kan fråga sig varför partiet gör det valet? Varför bara släppa iväg nyheter om till synes slumpmässiga kriminalnyheter utan att sedan följa upp med dialog?

Carl Heath skriver i sin utredning att “för att värna det demokratiska samtalet är det viktigt att de som deltar i den offentliga debatten, och i synnerhet politiskt förtroendevalda, bidrar till ett gott samtalsklimat“. Men det finns så många exempel på SD-företrädare som själva gör sig skyldiga till näthat att man inser att det blir svårt, rent pedagogiskt, att tala om för sina följare att näthat inte är acceptabelt. Det är värt att notera att Heath i sin utredning specifikt skriver att politiska företrädare och opinionsbildare har “ett särskilt ansvar för samhällstilliten genom att upprätthålla ett respektfullt demokratiskt samtal. Företrädare för de politiska partierna bör föra en dialog om samtalstonen, i synnerhet på nätet, och kan överväga att sluta principöverenskommelser om att hålla en god samtalston och föra en debatt som präglas av ömsesidig respekt för varandras olika ståndpunkter.”

Det där har SD aldrig varit i närheten av att göra.

Läs hela betänkandet “Det demokratiska samtalet i den digital tid” här!