#inteimittnamn – en motståndsrörelse

#inteimittnamn – SD representerar inte mig bildades i mars 2020 som en protest mot att Sverigedemokraterna besökte flyktingläger och delade ut propaganda undertecknad med “Svenska folket”. Med Facebook som plattform formades en grupp som snabbt fick över 130000 medlemmar. Genom att gå med i gruppen visar man aktivt att man inte ställer upp på SD:s budskap, och att man protesterar mot att partiet påstår sig representera svenska folket – trots att omkring 80 procent röstar på andra partier. Om du inte redan har gjort det går du med i Facebookgruppen här!

Sedan starten har gruppen breddats till att utgöra en motståndsrörelse mot SD med syftet att samla fakta, saklig argumentation och att motivera medlemmarna att våga ta ställning mot ett politiskt parti med rötterna i nazismen och en agenda som bland annat gynnar främlingsfientlighet och motverkar integrationen, missgynnar folkbildningen och som censurerar det demokratiska samtalet.

Facebookgruppen har haft en ambition att föra en seriös och saklig diskussion. Så är också fallet med gruppens hemsida, där det är fokus på faktabaserade texter gärna med källhänvisning. Syftet är att samla material på en och samma plats för att bilda opinion, sprida fakta och göra gemensam sak i vår proteströrelse. Naturligtvis är det oundvikligt att vi ibland även har med andra politiska partier i resonemangen, inte minst sedan spelplanen förändrats på sistone.

Har du tips på material som du tycker borde finnas med på hemsidan, eller om du själv vill bidra med texter, vänligen kontakta oss via epost här!