SD nämner inte att butiksrånen halverats under de senaste tio åren

Nu skriker åter SD högt om att landets företagare utsätts för masskriminalitet. “Gängbrottslighet, lokala vägspärrar och poliser som beskjuts i sina hem är det nya normala i Sverige. Steg för steg bryter otryggheten ned landet. Detta är även något som inte minst drabbar våra handlare och näringsliv,” skriver Tobias Andersson och Adam Marttinen i en debattartikel i Expressen.

Man hänvisar till en rapport från Svensk Handel, där sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott som stöld, skadegörelse och inbrott. Naturligtvis är en utbredd otrygghet inte bra, men det märkliga i det här sammanhanget är en tydlig diskrepans mellan Svensk Handels siffror och den officiella brottsstatistiken från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Graf från BRÅ:s statistikdatabas över antalet anmälda rån mot butiker 2010-2019.

ENLIGT BRÅ HAR ANTALET ANMÄLDA RÅN OCH STÖLDER MOT BUTIKER MINSKAT KRAFTIGT UNDER DE SENASTE TIO ÅREN. De senaste tio åren har anmälningarna om butiksrån nästan halverats samtidigt som anmälningar om stöld i butiker och varuhus minskat med 33 procent. Ställer man dessutom antalet anmälda brott i relation till befolkningsutvecklingen blir minskningen ännu större.

Ska man få ut någonting på försäkringen, vilket borde ligga i alla handlares intresse, måste man göra en polisanmälan.

SD kopplar självklart siffrorna i Svensk Handels undersökning till invandring: “I vårt Sverige har vi ett netto-minus vad gäller invandring och rekrytering till kriminella gäng.”

Och självklart nämner inte SD något om att den officiella statistiken visar på en kraftigt minskning av rån och stölder mot butiker.