Vi behöver inte ett populistiskt parti som SD

Vi behöver inte ett populistisk och fanatiskt parti som SD. Sverigedemokraterna drömmer om ett Sverige som aldrig har funnits. Främlingsfientligheten är partiets affärsidé.

De berättar en välbekant historia i svart och vitt där alla problem kan förklaras med invandringen, där livet kommer att bli enklare, bättre, och mer lättbegripligt om vi bara åtgärdar denna enda fråga. De talar till väljarna. De talar till dem som de traditionella partierna till viss del glömt bort.

De som röstar på SD gör det inte för att folk hotas med järnrör. De röstar på SD därför att de tror att SD tillhandahåller lösningar på deras problem. Det är vår och våra politikers förbannade skyldighet att berätta och visa att så inte är fallet.

Min åsikt är att politiken ska lösa verkliga problem – inte styras av känslor. Avsky försämrar vår förmåga att tänka. Vi behöver traditionell partipolitik och demokrati. Vi behöver inte ett parti som SD.