Utan invandrare skulle Sverige stanna

Utan invandrare skulle Sverige stanna. Vårt land fungerar därför att människor som är födda i andra länder bor och arbetar här. Brist på mångfald hämmar utvecklingen.

Men många trångsynta svenskar uppskattar likhet och homogenitet. De är rädda för konflikter, undviker att diskutera olikheter och döljer meningsskiljaktigheter. Många anser att invandrare måste bete sig svenskt för att bli accepterade. Men liksom en kvinna borde ha rätt att bejaka sin kvinnlighet, borde en invandrare ha rätt att bejaka sin osvenskhet.

Det behövs fler kvinnor, fler yngre och fler invandrare i våra företag. Den olikhet och ”det nya blod” som dessa grupper representerar är en värdefull och nödvändig resurs. Vi har kommit en bit på vägen, men i SD:s Sverige kommer vi ta tidsmaskinen bakåt.

Det pratas mycket om alla människors lika värde i Sverige. Men den som förväntar sig att invandrare ska bete sig svenskt har inte förstått grundtanken bakom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Rätten att vara olika är ju grunden för alla människors lika värde.

  • Säg nej till rasism
  • Säg nej till SD
  • Säg ja till mångfald och medmänsklighet

Tillsammans är vi starka! #inteimittnamn