Kommunikationsanalys: Negativiteten flödar i SD:s sociala medier

Att Sverigedemokraterna är störst i sociala medier har konstaterats vid ett flertal tillfällen. Men samtidigt är partiet det minst positiva. Det visar analyser som görs av sajten Kommunikationsanalys.

Sajten presenterar något som man kallar för sentimentanalys. “För många professionella inom kommunikation är det viktigt för uppföljning och omvärldsbevakning att inte enbart få veta att något sagts, som räckvidd och volymer av källor, utan även vad och hur“, skriver kommunikatören Lars Själander, som driver sajten. “Sentiment kan ses ge en känsla för omvärldens inställning till partierna och deras kommunikation.”

Hans analys av de politiska partiernas närvaro på sociala medier under tredje kvartalet visar att SD är det parti där det förekommer “minst andel positiva ord sett till samtliga tre plattformar” (Facebook, Twitter, Instagram). Lars Själander skriver: “Det intressanta är just att sentiment kan ge en fingervisning om till exempel ett partis höga nivå av uppnått engagemang är positivt eller negativt. Och vilka värdeord som används relaterad partiets kommunikation.”

Att mäta sentiment går till på så vis att olika ord värderas utifrån hur positiva eller negativa de är. Man kan då se om ett inlägg från, exempelvis, ett politiskt parti är övervägande positivt eller negativt. Under tredje kvartalet är det Kristdemokraterna som toppar listan över negativt sentiment på alla tre plattformar (Lars Själander skriver att partiet “kan ses ha utmaningar” på grund av detta). På Facebook är det dock SD som toppar listan över högst andel negativt sentiment.

Och den som följer partiets framfart i social medier kanske inte blir helt överraskad. Partiets fokus på invandringen som ett (ofta påhittat) problem och på kriminalitet har vi skrivit om tidigare på denna sida. Inte ens när partiet skriver om sina egna framgångar i opinionsmätningar lyckas man hålla sig borta från att använda sig av ord som torde klassas som negativa: då “krigar” man om att vara största parti.

SD:s strategi på Facebook är att mer eller mindre regelbundet lägga ut nyhetstexter om diverse brott, ofta helt utan kommentar, och oftast med invandrare utpekade som gärningsmän. Det kan inte finns någon annan orsak till detta än att man vill skapa en falsk bild av ett land i kaos.

Det är också frapperande att SD så tydligt går emot sin egen kommunikationsplan. Där skriver man nämligen: “Istället för att prata om problem och de andra partiernas misslyckanden, måste vi i högre grad fokusera på oss själva och på vår vision för Sverige. Vi måste visa på statsmannamässighet, att vi står över trams och skvaller, att vi inte har tid med slogans och mediala skådespel.” Den formuleringen går inte ihop sig med SD:s sätt att kommunicera på bland annat Facebook, där man bara under det senaste 24 timmarna lagt ut texter om att “extremispartierna fixerar på sojakorv men sviker svenska bönder” och socialdemokraterna inte tar “bidragsfusk på allvar”.