Invandringsfientlighet och islamofobi huvudteman i SD:s nya propagandakanal

Nu har Sverigedemokraterna börjat marknadsföra sin nya propagandakanal, Riks. Via sociala medier, och på SD:s egen Youtube-kanal, förmedlas inslagen flitigt. Hittills rör det sig mestadels om intervjuer med olika företrädare för SD som får kommentera yviga påståenden om islamisering och okontrollerad invandring. Inslagen hittills utgör en grumlig blandning av ren opinionsbildning och videor som ska ge intryck av att vara nyhetsinslag.

I skrivande stund har 15 inslag har hittills publicerats. Här nedan är ett axplock av rubrikerna. Det råder, förstås, ingen tvekan om vilken inriktning denna Youtube-kanal kommer att ha.

  • Migranter våldtog och filmade utslagen 14-åring
  • Trixar Morgan Johansson och regeringen med invandringsnivåerna?
  • Det pågår en islamisering av Sverige
  • Svenska antirasister är de verkliga rasisterna
  • “Omedveten rasism” bygger på rent nonsens

Riks drivs av SD-ägda bolaget Samtid & Framtid, som också ger ut propagandaorganet Samtiden. Enligt Dagens Opinion kommer SD:s kommunikationsavdelning att vara “inblandad i hög grad i arbetet med att hitta berättelser som det är värt att prata mer om”. SD:s kommunikationschef säger till Dagens Opinion att SD “har börjar köra ut några klipp” och att de “testar och ser så vi kan se vilka format som funkar”.

Riks ansikte utåt är 24-åriga Rebecka Fallenkvist, aktiv i Ungsvenskarna (SD:s ungdomsförbund). I Riks-inslagen ges hon dock titeln “opinionsbildare”. Fallenkvist är en uppenbart islamofobisk politiker (det räcker med att ägna några minuter åt att studera hennes Twitterkonto) med ett populistiskt tilltal. Exempelvis inleder Fallenkvist inslaget om den påstådda islamiseringen av Sverige med en medveten felsägning: “I veckan röstade alliansen igenom en marköverlåtelse för ett bygge av en ny moské i kalifatet… ursäkta, i Helsingborg. Vad är det som pågår i det här landet?” Sedan får SD:s riksdagsledamot Jonas Andersson påstå att moskébygget i Helsingborg bara är det senaste i en lång rad exempel på att Sverige håller på att islamiseras.

I ett annat inslag, med underrubriken “Rakt på sak med Rebecka”, påstås det vara chockerande att cirka 75000 människor beviljats uppehållstillstånd i Sverige hittills under 2020, trots att den siffran pekar på att vi under 2020 kommer att ha den lägsta invandringen på åtminstone ett decennium. Migrationsverkets statistik visar tydligt att invandringen till Sverige minskar stadigt. Men SD:s gruppledare, Henrik Vinge, påstår i inslaget att regeringen “inte alls minskat invandringen så mycket som man påstår”. Denna lögn följs upp med att Vinge hävdar att ett asylstopp är nödvändigt för att få stopp på kriminaliteten i Sverige, detta trots att endast 1,6 procent av invandrare begår brott.

Det förtjänar att påpekas att det går att anmäla vilseledande och rasistiska videor för granskning både hos Youtube och Facebook. #inteimittnamn kommer att bevaka vad som publiceras av Riks. Lögnerna och propagandan får inte stå oemotsagd.