SD-sympatisörer oroar sig mer än andra

Tidigare i somras publicerade Göteborgs Universitet rapporten Regntunga skyar, som bygger på 2019 års nationella SOM-undersökning. Ska man försöka kartlägga, och försöka förstå vad som ligger bakom SD:s retorik och framgångar, finns här mycket matnyttig läsning.

Antologins titel “knyter an till de nya orosmoln och konfliktlinjer som vi kunnat skönja i det svenska samhället vid 2010-talets slut”, skriver författarna. Om SD-sympatisörerna skriver man bland annat följande:

“SD-sympatisörer är mer oroade över ekonomi, arbetslöshet, flyktingar och organiserad brottslighet än andra partiers sympatisörer. Störst är skillnaderna för sista två områdena. 78 procent av SD-sympatisörerna är mycket oroade över organiserad brottslighet, vilket kan jämföras med omkring 35 procent av sympatisörer till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Mest noterbart är dock den högre oron bland SD-sympatisörer för ökat antal flyktingar där 84 procent uppger att de är mycket oroade, en nivå som varit relativt konstant över tid.”

Frågan vi måste ställa oss är: varför oroar sig SD:s sympatisörer mer än andra? Kan det bero på att partiet lockar väljare genom att skapa ett narrativ om en systemkollaps, ett konsekvent svartmålande där SD:s totala dominans på sociala medier är det effektivaste verktyget?

Läs hela rapporten från Göteborgs Universitet här!