Klimatförnekelse vanligast bland SD-anhängare – samband med antifeminism och skepsis mot public service

Klimatförnekare förekommer i betydligt högre utsträckning bland SD-anhängare än hos de som sympatiserar med Moderaterna och Socialdemokraterna. Samtidigt finns det tydliga samband mellan antifeminism, skepsis mot public service och klimatförnekelse. Det visar ny forskning som publicerades i december.

Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet, har tillsammans med forskarna Kirsti M. Jylhä och Pontus Strimling vid Institutet för framtidsstudier, studerat sambanden mellan olika värderingar och klimatförnekelse. Undersökningen jämför medborgare som sympatiserar med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna.

Resultaten visar att majoriteten av de tillfrågade håller med om att det pågår en “global uppvärmning orsakad av människor”, men att antalet som tycker att påståendet inte stämmer är högre ju längre ut på högerkanten man kommer: 14% av SD-anhängarna menar att påståendet definitivt eller troligen inte är sant. Siffran för M-sympatisörerna är 5% medan den för de som röstar på S endast är 1,3%.

Men rapporten stannar inte där. Vilka andra värderingar finns som korrelerar med klimatförnekelse? Där fann forskarna ett starkt samband mellan antifeminism och klimatförnekelse. “Korrelationen mellan antifeminism och klimatförnekelse skulle kunna indikera ett samband mellan miljömotstånd och en vilja att skydda traditionella könsnormer och manlig dominans”, skriver forskarna, som också påpekar att det finns ett starkt samband mellan antifeminism och invandringsfientlighet.

I rapporten lyfts också ett tydligt samband mellan klimatförnekese och misstro mot public service. “Det skulle kunna bero på ett tveksamt ställningstagande mot media som framför budskap som en del uppfattar som icke önskvärda”, resonerar forskarna som också menar att en annan trolig förklaring är “människor som inte litar på medierna får mindre faktabaserad information om klimatet”.

Forskarna kommer fram till att olika socioekonomiska attityder är viktigare än partitillhörighet när man analyserar vilka grupper som i högre grad förnekar att klimatförändringarna beror på oss människor. De påpekar att även om det finns en större andel förnekare bland SD:s anhängare, är det ändå en majoritet av SD-sympatisörerna (65%) som faktiskt tror att det pågår en globala uppvärmning orsakad av människor.

I undersökningen, som genomfördes 2018, deltog 3398 respondenter.

Ur rapporten “Climate Change Denial among Radical Right-Wing Supporters”.