Yngre mindre benägna att rösta på SD

Göteborgs Universitet (SOM-institutet) har just släppt en rapport med titeln ”10 år med Sverigedemokraterna i svensk politik”. Den visar på ett antal intressanta fakta värda att vara medveten om.

  • ”Bilden av Sverigedemokraterna som ett parti bestående av yngre väljare är inte längre korrekt. En femtedel av väljare i medelåldern är sverigedemokrater. Detsamma gäller för gruppen pensionärer. Yngre är numera den åldersgrupp som är minst benägna att svara att de sympatiserar med SD.”
  • Lite drygt en fjärdedel av alla som bor på landsbygden har 2019 Sverigedemokraterna som främsta parti. Mönstret känns igen sedan 2009 men skillnaderna mellan de mindre och större städerna har blivit mer signifikanta med tiden.”
  • ”När Sverigedemokraternas väljare 2009 tillfrågades om var de placerade sig på den ideologiska vänster-högerskalan, så placerade de sig generellt i mitten. Idag placerar de sig klart till höger. 40 procent av alla väljare som idag ställer sig klart till höger är sverigedemokrater.
  • 2019 attraherar SD lika många väljare bland företagare som bland arbetare. Idag har partiet en fjärdedel av väljarna inom respektive grupp.”
  • Sverigedemokraternas starka ställning bland männen har förstärkts över tid.” 2019 var var fjärde man i Sverige sverigedemokrat, att jämföra med var tionde kvinna.

Källa: SOM-institutet.