SD hävdar att ‘brottsligheten slår sönder handeln’ – men rån och inbrott mot butiker har halverats det senaste decenniet

En av Sverigedemokraternas paradgrenar är att hävda att brottsligheten ökar kraftigt i samhället. Det ingår i propagandamaskineriet som syftar till att skapa en bild av att Sverige står på gränsen till sönderfall, naturligtvis först och främst beroende på invandringen. Så sent som i december påstod SD i en debattartikel att “brottsligheten slår sönder handeln”.

“En gång i tiden var Sverige ett förutsägbart och tryggt land att leva och verka i. I dag ser verkligheten dock annorlunda ut”, skrev den rättspolitiska talespersonen Adam Marttinen och näringspolitiska diton Tobias Andersson i Aftonbladet.

En av åtgärderna man vill ta till för att “knäcka brottsligheten och återupprätta tryggheten” är, förstås, invandringsstopp. 

Problemet med argumentationen är att antalet anmälda butiksrån har halverats under de senaste tio åren, enligt den officiella statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Även antalet inbrottsstölder har mer än halverats under samma period.

Om detta talar SD inte.