SD:s monumentala svek mot miljön – 4,6 miljarder mindre i budgeten

Dagen efter Greta Thunbergs sommarprogram i Sveriges Radio, känns det befogat att ta en titt på SD:s miljöpolitik. Om SD skulle få stöd för sin budget minskar satsningarna på områdena allmän miljö- och naturvård och energi med mer än 4,6 miljarder jämfört med sittande regering. Många klimatsatsningar slopas helt.

  • 1,7 miljarder mindre i klimatbonus (-100%) – slopas helt.
  • 476 miljoner mindre till skydd av värdefull natur (-54%).
  • 1,9 miljarder mindre i klimatinvesteringar (-100%) – slopas helt.
  • 170 miljoner mindre i klimatpremier (-100%) – slopas helt.
  • 835 miljoner mindre till energiteknik (-100%) – slopas helt.
  • 50 miljoner mindre i stöd för ”gröna och trygga samhällen” (-100%) – slopas helt.
  • 400 miljoner mindre till ”Industriklivet”(-67%) som stöttar industrins omställning till nollutsläpp genom tekniska lösningar.
  • 169 miljoner mindre till Naturvårdsverket (-29%) som arbetar för att miljömålen ska uppnås och har överblick över miljöarbetet och hur miljön mår.
  • 350 miljoner mindre till forskning och utveckling via Vinnova som har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.
  • 50 miljoner mindre till internationell tågtrafik (-100%) – slopas helt.

Dessutom vill man satsa 215 miljoner mindre på åtgärder för värdefull natur, 10 miljoner mindre på SMHI och 25 miljoner mindre på insatser för förnybar elproduktion.

Dock vill man satsa 500 miljoner mer än regeringen på internationella klimatinvesteringar och ytterligare 500 miljoner på ”innovativ teknik för miljö och klimat”. Sen ska vi inte glömma satsningen på 50 miljoner på strandstädning…

Källa: ”Vi tryggar välfärden – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020” (Motion 2019/20:2682)