SD i Vimmerby: Klimatpolitiken kan vänta ett par år till

Det är ju knappast något nytt, men nu engagerar sig även SD på lokal nivå för att hävda att klimatpolitiken “kan vänta ett par år till”. På sajten ‘Dagens Vimmerby‘ skriver fyra företrädare för partiet att det är “förskräckligt att klimatalarmister jämför pandemin med klimatförändringar”.

Sedan gör de precis samma sak själva.

“Förutom den eskalerande brottsligheten, snedvridna migrationspolitiken, sjukvårdskrisen, pensionsfattigdomen, energipolitiken mm. anser vi att Covid-19 för tillfället är att räkna som en akut kris, betydligt mer akut än klimatfrågan.”

SD vill minska satsningarna på områdena allmän miljö- och naturvård och energi med mer än 4,6 miljarder jämfört med sittande regering. Läs mer om det här!