Skola i nio år för 1,5 miljoner barn – så mycket vill SD spara på biståndet

SD brukar hävda att man ska ”hjälpa till på plats” snarare än att ta emot flyktingar här i Sverige. En logisk tanke då är att partiet borde satsa mer på bistånd än vad regeringen gör. Men så är inte fallet, om man tar en titt i SD:s senaste budgetförslag. ”Sverige kan inte som enskilt land ta ett helhetsansvar för att över 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom,” skriver SD i sin budgetmotion.

  • SD satsar 16,2 miljarder mindre än regeringen (-37%) i bistånd som används för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Som en liten fingervisning motsvarar minskningen vad det skulle kosta att ge 1,5 miljoner barn i Bangladesh nio års skolgång (beräkningen baseras på siffror från Världens barn). Notera också att SD sedan vill minska på biståndet med ytterligare 17 miljarder under 2021 och lika mycket under 2022.
  • SD satsar 200 miljoner mindre än regeringen (-13%) på SIDA som bedriver utvecklingssamarbete i 36 länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa.

Det enda SD vill satsa mer på under utgiftsområdet ”Internationellt bistånd” är att utvärdera biståndet (!) – där vill man lägga 20 miljoner extra, i princip en fördubbling gentemot regeringens budget.

Källa: ”Vi tryggar välfärden – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020” (Motion 2019/20:2682)

Bild från Barnhjälpen.