Nationalistisk debattartikel full med lögner om ekonomin, våldet och krisberedskapen

I dag publicerar Aftonbladet en debattartikel från SD om hur Sverige borde hantera coronakrisen. Vi ska inte medverka till att ge SD fler klick genom att länka till den här, men det som skrivs behöver vi prata om.

Jimmie Åkesson och Henrik Vinge visar, svart på vitt, upp SD:s ideologi i en skrämmande och starkt nationalistisk formulering:

”Sverige [måste] begrava idén om att vi i olika politiska aspekter ska rädda hela världen. Om krisen därmed innebär att svensk politik börjar sätta svenskarna främst är det vår övertygelse att en ljusare framtid väntar bortom de mörka moln som nu dominerar.”

Läs det där igen. SD vill helt enkelt använda coronakrisen för att minska invandringen ännu mer, och det är svenskarna som ska sättas främst. Detta i ett läge när världen behöver hjälpas åt mer än någonsin. Detta vittnar om att SD inte längre hymlar särskilt mycket med sina ambitioner.

SD vill gärna få det till att svensk offentlig ekonomi är körd helt i botten. I artikeln påstås att ”effekterna av undermålig migrations- och integrationspolitik hör till de tydligaste områden som eroderat den offentliga ekonomin, men exemplen är många. En storstädning behövs framöver i svensk ekonomi.”

Men fakta är att under 2019 gick staten, kommunerna och regionerna sammantaget med ett överskott på 124 miljarder kronor. Statens budgetöverskott var totalt 112 miljarder kronor. Det är pengar som kommer till oerhört nytta nu under coronakrisen, men som SD absolut inte vill prata om eftersom systemet, enligt SD, havererat på grund av invandringen.

Tvärtemot vad många tror gick faktiskt även regioner och kommuner totalt sett med överskott under 2019 (med 5 respektive 7 miljarder). Dock hade 116 av Sveriges 290 kommuner ett underskott, liksom 8 av 21 regioner.

Jimmie och Henrik återkommer sedan till sitt favoritämne – kriminaliteten. Givetvis kopplad till invandring: ”Grov kriminalitet och otrygghet fortsätter prägla den nya samhällsbilden på ett oacceptabelt sätt. Samtidigt fortsätter migration att spä på redan storskaliga problem i breda grenar av samhället”.

Men det finns mängder med statistik och fakta som motbevisar SD. Visst har vi haft en rejäl ökning av gängrelaterat dödligt våld med skjutvapen under de senaste åren, men det drabbar trots allt en mikroskopisk del av befolkningen. Visste du att sedan 2006 har antalet våldsutsatta i Sverige minskat med 42 procent? 

SD upprepar också sitt mantra om att partiet ”under många år lyft behovet av en ökad krisberedskap”. Som vi tidigare avslöjat, har SD inte i sina statsbudgetar de senaste åren föreslagit en krona mer till budgetposten ’krisberedskap’ än vad regeringen gjort. 

Retoriken bygger inte på mycket annat än lögner och dribblande med fakta, och därtill en dos rent hyckleri.