Åkesson skyller dålig beredskap i äldreomsorgen på migrationspolitiken

”Försvarslösa äldre drabbas av smittan på grund av en i grunden ansvarslös politik i allmänhet och fiaskoartad migrationspolitik i synnerhet.”

Så skriver Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt idag i en debattartikel publicerad via egen megafon (Nyheter Idag) som redan fått över 1700 delningar. Retoriken känns onekligen igen från förr. Allt är invandringens fel.

”Även om migrationens kostnader tillfälligt sopats bort från den politiska dagordningen är den ständigt närvarande i människors verklighet och i kommunernas balansräkning,” skriver Jimmie och Oscar, och lägger sedan till: ”Sverige har splittrats kulturellt och socialt.”

Artikeln är ett exempel på hur SD försöker höja tonläget i skuggan av pandemin, och också hur man vrider och vänder på sanningen för att övertyga sina läsare om sitt budskap. ”Sveriges kommuner och regioner stod på ruinens brant redan innan Coronakrisen slog till” påstår man i artikeln. Men trots att 64 kommuner och 2 regioner gick med underskott under 2019, gick kommuner och regioner sammanlagt plus med 12 miljarder kronor i fjol.

Läget har varit ansträngt för flera kommuner – men generellt sett står inte kommuner och regioner ”på ruinens brant”.

(Red anm: Av princip länkar vi inte till SD-avsänt material på denna sida, men det kan vara bra att känna till hur deras retorik låter.)