Sverigedemokraterna och Moderaterna enda partier som vill minska biståndet

Biståndsorganisation Diakonia ser ett brett stöd för att Sverige ska avsätta en procent av BNI (bruttonationalinkomsten) till internationellt bistånd – med två undantag: Sverigedemokraterna och Moderaterna. Diakonia har gjort en enkät bland samtliga riksdagspartier.

“I årets enkät som samtliga partier fått besvara avviker Moderaterna och Sverigedemokraterna. De står inte fast vid att avsätta en hundradel av Sveriges BNI i bistånd,” skriver Diakonia på sin hemsida. “När det gäller Moderaterna är det intressant att notera att deras politik inte verkar ha stöd bland moderata väljare,” påpekar Diakonia och hänvisar till Kantar Sifos undersökning från maj 2020 som visar att över hälften M-väljarna antingen vil behålla eller öka biståndsnivån.

Något mindre överraskande är det kanske att SD vill minska biståndet, men det är värt att notera att partiet tidigare lovat att hålla “enprocentsmålet”. “Under 2020 har partiet istället lagt fram förslag för att minska biståndet till 0,7 procent med möjliga ytterligare sänkningar till 0,5 procent av BNI,” skriver Diakonia.

– I spåren av coronakrisen är det viktigare än någonsin. Pandemin är inte enbart en hälsokris, utan en bredare kris för ekonomisk och mänsklig utveckling, säger Lena Ingelstam, generalsekreterare för Diakonia.

“Om svenskt bistånd skulle minska i linje med Moderaternas och Sverigedemokraternas politik, blir följden att miljontals människor inte längre får svenskt stöd,” varnar Diakonia. #inteimittnamn har tidigare att SD:s besparingar på biståndet i budgeten för 2020 (drygt 16 miljarder kronor mindre än vad regeringen satsar) motsvarar kostnaden för att låta 1,5 miljoner barn gå i skola i nio år.