Allmänna motionstiden är här: SD föreslår skatt på artificiellt sötade drycker för att minska sockerkonsumtionen

Välkänd läskedryck utan socker men med artificiella sötningsmedel.

Sedan en vecka tillbaka pågår den allmänna motionstiden – de veckor under hösten då riksdagens ledamöter får lämna in motioner om alla frågor som riksdagen beslutar om. Sverigedemokraterna hängde på låset och har redan skickat in 60 motioner om allehanda ämnen. Inget annat parti kommer i närheten av SD:s inledande bombardemang – på andra plats kommer Centerpartiet med blott 15 motioner så här långt. Flera partier har ännu inte skickat in en enda motion, vilket förstås kommer att ändra sig.

Motionsskrivandet är en av våra viktigaste parlamentariska funktioner, men varje motion ska också beredas vilket naturligtvis kostar tid och pengar. Man kan mot den bakgrunden tycka att vissa kvalitetskrav borde kunna ställas på motionerna.

Mikael Strandman (som är ordinarie ledamot i Konstitutionsutskottet) och Monika Lövgren (ersättare i kammaren) lämnade den 10 september in en motion där man föreslår att det införs “en skatt på artificiellt sötade och kolsyrade drycker”. I motiveringen anförs problem med fetma och övervikt och att “en av de största källorna till övervikt och diabetes är den stora konsumtionen av sockrade läskedrycker”. 

Inte fel i sig, och mycket riktigt rekommenderar ju även WHO skatt på sockrade drycker. Men läs rubriken och SD:s yrkande en gång till:

“Förslag till riksdagsbeslut: Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en skatt på artificiellt sötade och kolsyrade drycker och tillkännager detta för regeringen.

Nå, med artificiellt sötade drycker avses vanligtvis exempelvis light-läsker eller light-safter, sötade med ämnen som aspartam. Socker är alltså inte ett artificiellt sötningsmedel.

Förvirringen i SD:s motion är total. Är det socker man vill beskatta, eller artificiella sötningsmedel? Eller rentav båda? Och i sådana fall varför?

Man får förmoda att de båda SD-företrädarna har haft alldeles för bråttom och helt enkelt slarvat med formuleringarna, men betänk då att det här inte är en motion till en liten lokal föreningsstämma vilken som helst – det här handlar om Sveriges lagstiftande organ, och att det går skattemedel till att bereda en sådan här motion, hur klantigt formulerad den än är.

Bland de 60 motioner som SD hittills skickats in finns ett antal som kan bedömas vara av ett tyngre ideologiskt slag – Richard Jomshof har till exempel författat fyra-fem islamofobiskt orienterade motioner (förbud mot heltäckande muslimsk slöja, stopp för utländsk finansiering av moskéer, slöjförbud i skolan och förbud mot muslimska friskolor). Men SD lägger också tid på vad som kan anses vara mindre dramatiska frågor. Sålunda har man bland annat skrivit riksdagsmotioner om att…

Det är upp till var och en att bedöma graden av seriositet i dessa motioner. Vi lär återkomma med fler granskningar av SD:s motionsskrivande.

LÄS HELA MOTIONEN OM SÖTNINGSMEDEL HÄR!